Przygotowanie terenu pod nawierzchnię z kostki betonowej. Niewidoczny, ale kluczowy element w prawidłowym wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej to podbudowa pod kostkę. Jest to warstwa odpowiadająca za równomierne przeniesienie obciążeń z nawierzchni na grunt rodzimy. Pełni również rolę warstwy mrozochronnej i stanowi podstawę dla równego ułożenia kostki.

  • korytowanie (wywiezienie ziemi)
  • osadzenie krawężników
  • nawiezienie tłucznia
  • zagęszczenie

#BORDER #ogrodzenia #ogrodzeniapanelowe #Bochnia #Brzesko #Tarnów #Myślenice #praceziemne

   Firma BORDER ma w swojej ofercie również rożnego typu prace ziemne niezbędne podczas remontów, aranżacji ogrodów, czy instalacji ogrodzenia.

Wykonujemy: 
/ usługi minikoparką
/ usługi koparką gąsienicową
/ usługi wiertnicą
/ wywóz ziemi i gruzu
/ wykopy pod fundamenty, instalacje, odwodnienia, gazociągi
/ wykopy pod ułożenie kabli elektrycznych i światłowodowych
/ przygotowanie gruntu pod ułożenie kostki
/ utwardzanie terenu
/ podjazdy i chodniki
/ drenaż

Categories: