Przygotowanie terenu pod nawierzchnię z kostki betonowej. Niewidoczny, ale kluczowy element w prawidłowym wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej to podbudowa pod kostkę. Jest to warstwa odpowiadająca za równomierne przeniesienie obciążeń z nawierzchni na grunt rodzimy. Pełni również rolę warstwy mrozochronnej i stanowi podstawę dla równego ułożenia kostki.

  • korytowanie (wywiezienie ziemi)
  • osadzenie krawężników
  • nawiezienie tłucznia
  • zagęszczenie

#BORDER #ogrodzenia #ogrodzeniapanelowe #Bochnia #Brzesko #Tarnów #Myślenice #praceziemne